Hem

Barngrupp och miljö


Verksamheten är godkänd för 6 barn i åldrarna 1-5år, men de senaste åren har det endast varit småbarnsgrupper på Sus eller Bus familjedaghem. Barnen har börjat vid 1 års ålder och slutat omkring 3  år för att börja i större grupp på förskola. Barnen får en stimulerande miljö i en mindre barngrupp. Fördelarna med en liten barngrupp är mindre smittspridning, nära relationer och en lugnare miljö. Familjedaghemmet har en liten hund, en pudel vid namn Ebbe. Med daglig utevistelse under lekfulla former kan barnen utvecklas i sin egna takt och förmåga. Familjedaghemmet är en flexibel och anpassningsbar verksamhet utifrån barnens behov, vad gäller allergier och andra behov i rutiner, samt specialkost.


Vi arbetar exempelvis med Naturvetenskapliga ämnen, Svenska språket, engelska språket och matematik.  Barnens intresse styr det pågående arbetet.


Aktiviteter


 • Samling varje dag där vi har sång och rörelser.
 • Utevistelse varje dag, minst kl.8.30-10.00 och 14.00-16.00 ( Vid extrem väderlek anpassas verksamheten)
 • Rytmik, dans och rörelse
 • Fri lek
 • Utflykter till lekplatser och vår skog- Lilla djurgården, med Linnéstigen.
 • Skapande verkstad där vi målar, pysslar, använder trolldeg, playdoh-lera, klipper och klistrar.
 • Sagostunder och vila
 • Lådcykel-utflykter
 • Skapande efter traditioner och årstider
 • Julavslutning och sommaravslutning ute
 • Besök till öppen förskola utefter gruppens behov och utveckling.


Mål


 • Ge barnen trygghet och god anknytning, samt att se/uppmärksamma varje barn.
 • Ge föräldrar och barn inflytande i verksamheten.
 • Lära barnen att respektera sig själva och andra.
 • Inspirera barnen att vilja lära sig nya saker.
 • Tillgodose nyfikenheten hos varje barn och utveckla den.
 • Ge god omsorg och omvårdnad.
 • Skapa en utvecklande och lärande miljö.
 • Hålla ett bra samarbete mellan vårdnadshavare och dagbarnvårdare där man tar beslut tillsammans kring vistelsetider, kost, rutiner med mera.
 • Verksamheten följer de allmänna råden för pedagogisk omsorg, barnkonventionen och vägleds av förskolans läroplan (rev. 2010).         Hej, det är jag som är Maria!


Välkomna till mig, min familj och min verksamhet, Sus eller Bus familjedaghem. Jag är huvudman för det fristående familjedaghemmet, vilket betyder att det är till mig ni vänder er om ni har frågor eller funderingar!

susellerbus@outlook.com

072-87 14 013

 

Öppettider: 07.00-17.00

 

Dagbarnen bör inte ha pälsdjur i det egna hemmet då det finns allergiker på Sus eller Bus familjedaghem, men en del smådjur kan gå bra.