Om mig

Sus eller Bus familjedaghem

 

 

 Välkommen att ansöka via ebarnungdom på Uppsala kommun.

 

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/forskola-och-familjedaghem/logga-in-i-ebarnungdom/

 

http://uppsala.hittaochjamfor.se/Compare/Compare?c=2&co=600

 

 

 

Följ oss:

https://www.facebook.com/pedagogiskomsorguppsala

 

 

Det är jag som är Maria...

 

 

...född i Uppsala år 1984. Jag är gift med Anders Stolpe och vi har 2 barn som är födda 2009 och 2014. Vi bor i ett barnvänligt område ute i Nåntuna, där vi har närhet till fina lekplatser, pulkabackar, skog och även får och hästhagar under sommarhalvåret. Eftersom jag är utbildad friskvårdsledare och danspedagog, samt har en lång erfarenhet av körverksamhet genom Uppsala Musik-klasser, är jag mycket mån om att barnen i min verksamhet ska få en hälsosam och positiv vardag. Jag lagar en näringsriktig kost, har rörelse och motion av olika slag varje dag, undervisar om hälsa och låter barnen ha roligt genom sångstunder och mycket mer. År 2017 gick jag två kurser: Anknytning i förskolan ( Lundapedagogen) och Mini-Röris ( Friskis och svettis). Samt deltog vid Rikskonferensen för familjedaghem. År 2018 gick jag kurs i hälsopedagogik.

Hösten 2019 gick jag kurs i småbarnspedagogik på Malmö Universitet. Kursen belyser arbetssätt med de allra minsta barnen i förskolan ( 1-3 år).

 

" jag älskar mitt arbete som dagbarnvårdare. Det är en utmaning varje dag att hitta lösningar i stunden, samt väldigt roligt att planera och söka upp intressant och nytt läromaterial"

 

Jag dokumenterar genom förskoleverktyget Abbum, med bilder och text, samt vilka punkter som har uppfyllts genom Förskolans Läroplan. I dokumentationen tas exempelvis social förmåga, grovmotorik och finmotorik upp. Svårigheter eller problemsituationer, eller tvärtom när något barn får en ny färdighet och känner tillsammans med pedagogen att den lyckats klara av något nytt.  Även språket och förståelse tas upp i dokumentationen. På facebook-sidan uppdateras det flera dagar i veckan med aktuella aktiviteter där föräldrar och släktingar kan gå in och ta del av verksamheten. Maria Stolpe skriver även veckobrev på fredagarna, där föräldrarna får en redogörelse över veckan som gått och planerade aktiviteter och lovdagar framåt i tiden. Veckobrevet är mycket uppskattat av föräldrarna! Den senaste tiden har även Veckans Bilder skickats ut, som ett fint inslag i föräldrarnas kontakt med familjedaghemmet.

 

Kontakta mig

Känn dig välkommen att ställa mig vilken fråga som helst!

 
 
 
 

Följ oss:

https://www.facebook.com/pedagogiskomsorguppsala


Kontakt


Adress: Sus eller Bus-Maria Stolpe,

Kamgarnsvägen 21, 757 52 Uppsala

Email: susellerbus@outlook.com

Telefon: 072-87 14 013

Sus eller Bus familjedaghem

© Copyright. All Rights Reserved.

Roligt för föräldrarna:


  • Veckobrev på fredagar
  • Veckans bilder på fredagar
  • Mail och telefonkontakt med föräldrar
  • 1 utvecklingssamtal per år
  • Julavslutning och sommaravslutning