Varför välja Sus eller bus

Välkommen till oss!


När barn får vara i en lugn miljö med mindre störningsmoment såsom stor barngrupp, högre ljudnivå etc. kan de vara i kontakt med sig själva och handla utifrån de färdigheter de har utvecklat.


I en tillåtande miljö med förståelse kring barnets utveckling, där barnet känner sig trygg,  får barnet nya och fler möjligheter att växa och mogna.


Jag som dagbarnvårdare försöker alltid att förebygga och ge varje individ en lagom stor dos av utmaning varje dag / Maria

Mitt mål är att ge barnen en värdefull tid i barnomsorgen med härliga minnen se tillbaka på senare i livet!
Sus eller Bus har vana vid allergier och astma:


Ett barn med allergi och astmaproblematik kan behöva en lugnare tillvaro då mycket av kroppens funktion går åt till att ta hand om sjukdomen i sig. I en liten barngrupp med endast 6 barn och utevistelse blir tillvaron enklare och mer harmonisk. Barnen får tid att upptäcka saker i sin egna takt, med en trygg anknytningsperson. Jag har erfarenhet av astma och allergier och är därför extra lyhörd för barnens symptom. För mig är en god kontakt med föräldrarna viktig. På samma sätt som jag är lyhörd för dig och ditt barn, önskar jag att du är det för mig och min verksamhet, att vi samarbetar, tack.
Ni är varmt välkomna att boka in ett besök hos oss, maila till:

susellerbus@outlook.com
Varför välja Sus eller Bus familjedaghem?

 

Fördelarna med ett familjedaghem är flexibilitet kring ditt barn, där jag försöker individanpassa verksamheten så mycket som det är möjligt. Det kan till exempel handla om kosten, vila och sömn, intressen för olika slags pyssel m.m. Jag försöker vara en lyhörd pedagog med ett öppet hjärta. Mitt mål är att få möta barnen i glädje och skratt varje dag, det stärker relationen mellan mig och barnen samt mellan barnen själva. Det skapas då en grundtrygghet och den återspeglas sedan i barngruppen.

Fördelen med ett familjdedaghem är att ditt barn endast har 1 anknytningsperson att ty sig till. Relationen blir stark och barnet kan söka tröst och hjälp när denne behöver det.

Ibland har barnen perioder där de behöver jobba med sin personliga utveckling och jag som pedagog försöker att aktivt gå in och vägleda barnen. Samt se till att vi arbetar någorlunda lika i verksamhet som på hemmaplan, då det blir lättare för barnet att förhålla sig till liknande regler. Vi har särskilda vänskapsveckor i början av varje termin, men utöver det arbetar jag dagligen med deras relationer.

Jag har en tät kontakt med föräldrarna.

 

Några ord från vårdnadshavare :


“As a Dagmamma (childcarer), Maria Stolpe is professional, passionate, caring, patient and attentive. She is no doubt the best Dagmamma we would ever hope for for our son Ragnar. We are extremely grateful to have Maria to take care of our son. Most importantly, Ragnar is really fond of Maria!”


“Vår familj flyttade till Uppsala från ett annat land och vår son (nu 5 år) fick då möjligheten att gå på Sus eller Bus familjedaghem under ett läsår innan det var dags för Förskoleklass. Han fick snabbt vänner i barngruppen och har under året haft mycket roligt och utvecklats socialt, intellektuellt, musikaliskt, kulturellt och på många andra sätt. Jag är övertygad om att Maria har bidragit till denna positiva utveckling genom sin pedagogik och omsorg. Hon lär känna varje barns personlighet och tar till vara på den både för barnets och gruppens skull på ett sätt som jag tror är ovanligt på en vanlig förskola. När utmaningar dykt upp har Maria varit lyhörd för oss som föräldrar och varit snabb och kreativ med att hitta sätt att hantera dessa."