Varför välja Sus eller bus

Sus eller Bus familjedaghem

 

 

 Välkommen att ansöka via ebarnungdom på Uppsala kommun.

 

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/forskola-och-familjedaghem/logga-in-i-ebarnungdom/

 

http://uppsala.hittaochjamfor.se/Compare/Compare?c=2&co=600

 

 

 

Följ oss:

https://www.facebook.com/pedagogiskomsorguppsala

 

Välkommen


När barn får vara i en lugn miljö med mindre störningsmoment såsom stor barngrupp, högre ljudnivå etc. kan de vara i kontakt med sig själva och handla utifrån de färdigheter de har utvecklat.


I en tillåtande miljö med förståelse kring barnets utveckling, där barnet känner sig trygg,  får barnet nya och fler möjligheter att växa och mogna.


Jag som dagbarnvårdare försöker alltid att förebygga och ge varje individ en lagom stor dos av utmaning varje dag / Maria

Ni är varmt välkomna att boka in ett besök hos oss.

susellerbus@outlook.com

 

Veckorna brukar se ut som följande i verksamheten:

 

Måndag:  Lugna måndagen! Vi är i närområdet. Bakar eller pysslar.

 

Tisdag:  Vi är i närområdet och lägger fokus på spel, pyssel och gruppövningar.

 

Onsdag:  Eventuellt besök på Sävja bibliotek.


Torsdag:  Valfri aktivitet:

Kyrkans barntimmar kl.9.30-11.30 för 3-5 åringar. 

                     

 Fredag: Eventuellt lek på öppen förskola. 

Varför välja Sus eller Bus familjedaghem?

 

Fördelarna med ett familjedaghem är flexibilitet kring ditt barn, där jag försöker individanpassa verksamheten så mycket som det är möjligt. Det kan till exempel handla om kosten, vila och sömn, intressen för olika slags pyssel m.m. Jag försöker vara en lyhörd pedagog med ett öppet hjärta. Mitt mål är att få möta barnen i glädje och skratt varje dag, det stärker relationen mellan mig och barnen samt mellan barnen själva. Det skapas då en grundtrygghet och den återspeglas sedan i barngruppen. Fördelen med att vara i en barngrupp med spridda åldrar är att man lär sig respektera den andre och dess olika kunskapsnivå, man lär sig att visa hänsyn och att be om hjälp och även att hjälpa. De äldre tycker om att hjälpa de mindre med exempelvis påklädning och de små känner sig varmt och fint behandlade.

Fördelen med ett familjdedaghem är att ditt barn endast har 1 anknytningsperson att ty sig till. Relationen blir stark och barnet kan söka tröst och hjälp när denne behöver det.

Ibland har barnen perioder där de behöver jobba med konflikthantering och jag som pedagog försöker att aktivt gå in och vägleda barnen. Vi har särskilda vänskapsveckor i början av varje termin, men utöver det arbetar jag dagligen med deras relationer.

Jag har en tät kontakt med föräldrarna.

 

Några ord från vårdnadshavare :


“As a Dagmamma (childcarer), Maria Stolpe is professional, passionate, caring, patient and attentive. She is no doubt the best Dagmamma we would ever hope for for our son Ragnar. We are extremely grateful to have Maria to take care of our son. Most importantly, Ragnar is really fond of Maria!”


“Vår familj flyttade till Uppsala från ett annat land och vår son (nu 5 år) fick då möjligheten att gå på Sus eller Bus familjedaghem under ett läsår innan det var dags för Förskoleklass. Han fick snabbt vänner i barngruppen och har under året haft mycket roligt och utvecklats socialt, intellektuellt, musikaliskt, kulturellt och på många andra sätt. Jag är övertygad om att Maria har bidragit till denna positiva utveckling genom sin pedagogik och omsorg. Hon lär känna varje barns personlighet och tar till vara på den både för barnets och gruppens skull på ett sätt som jag tror är ovanligt på en vanlig förskola. När utmaningar dykt upp har Maria varit lyhörd för oss som föräldrar och varit snabb och kreativ med att hitta sätt att hantera dessa."

Kontakt


Adress: Sus eller Bus-Maria Stolpe,

Kamgarnsvägen 21, 757 52 Uppsala

Email: susellerbus@outlook.com

Telefon: 072-87 14 013

Sus eller Bus familjedaghem

© Copyright. All Rights Reserved.

Roligt för föräldrarna:


  • Veckobrev på fredagar
  • Veckans bilder på fredagar
  • Mail och telefonkontakt med föräldrar
  • 1 utvecklingssamtal per år
  • Julavslutning och sommaravslutning